* indicates required
Skriv fornavn og etternavn på personen som skal lånemedlemskap
Husk å skrive inn en korrekt e-post til den som skal låne medlemskap. Du trenger dette for å vise frem i resepsjonen.
Skriv inn telefonnummeret til den som skal låne medlemskap
Skriv inn adressen til din venn
Skriv inn adressen til din venn
Markerer du denne boksen tillater du at vi kontakter deg for å benytte deg av 48-timerstilbudet.
Skriv inn senteret du ønsker å trene på i sommer.
Skriv inn navnet på personen du låner medlemskap av som er medlem i Family Sports Club eller Stamina Trening